Dataskydd och Integritet

GDPR och Dina Rättigheter

Mårten Tillfors

Mårten Tillfors

Introduktion till GDPR

Den Allmänna dataskyddsförordningen, mer känd som GDPR, är en lagstiftning som syftar till att stärka och harmonisera dataskyddet för alla individer inom Europeiska unionen (EU). Den erbjuder en ram för hur personliga uppgifter bör hanteras och skyddas. På Levabra Apoteket tar vi ditt dataskydd på största allvar och anstränger oss för att uppfylla kraven i GDPR. Denna sida är avsedd att ge dig en detaljerad förståelse för hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Vi kommer att gå igenom vilka rättigheter du har som individ och hur du kan utöva dessa rättigheter. Det är viktigt för oss att du känner dig säker när du använder våra tjänster och genom att förstå dina rättigheter, kan du göra välgrundade beslut om dina personuppgifter.

Insamling och Användning av Personuppgifter

På LevaBra Apoteket samlar vi in personuppgifter som är nödvändiga för att kunna erbjuda våra tjänster. Detta innefattar, men är inte begränsat till, namn, adress, e-postadress och hälsoinformation som är relevant för rådgivning kring läkemedel och sjukdomar. Varje insamling av personuppgifter sker med ditt uttryckliga samtycke och i linje med GDPR. Vi säkerställer att endast den information som är nödvändig för det specifika syftet samlas in. När vi använder dina personuppgifter gör vi det i syfte att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig precisa rekommendationer och rådgivning. Vi strävar efter att alltid vara transparenta med hur vi hanterar dina uppgifter och informerar dig om användandet.

Ditt Skydd och Säkerhet

För att skydda dina personuppgifter vidtar vi lämpliga säkerhetsåtgärder. Vi använder krypteringstekniker och säker servermiljö för att försäkra att dina uppgifter förvaras säkert och skyddas mot obehörig åtkomst. Vår personal är utbildad i GDPR och de procedurella och tekniska säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda dina uppgifter. Regelbundna granskningar och uppdateringar av våra säkerhetssystem säkerställer att vi förblir i framkant när det gäller att skydda din information.

Rättigheter Under GDPR

GDPR ger dig som användare en rad rättigheter när det kommer till dina personuppgifter. Det inkluderar rätten till tillgång, rätten att bli glömd, rätten till rättelse, rätten till begränsning av behandling, rätten till dataportabilitet och rätten att invända. Dessa rättigheter ger dig kontroll över dina uppgifter och möjlighet att påverka hur de hanteras. Vid Levabra Apoteket är vi förpliktade att underlätta för dig att utöva dessa rättigheter. Om du vill ha tillgång till de uppgifter vi har om dig, eller om du vill rätta eller radera någon information, är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktinformation för Datasäkerhetsansvarig

Om du har några frågor eller funderingar kring vårt dataskydd eller om du vill utöva någon av dina rättigheter enligt GDPR, är du välkommen att kontakta vår datasäkerhetsansvarig, Mårten Tillfors. Du kan nå honom via [email protected] eller via post till adressen: Hilt & Greens, Linnégatan 5, 413 04 Göteborg, Sweden. Vi är här för att hjälpa dig och ser till att dina frågor och begäranden hanteras på ett professionellt och tidsenligt sätt.

Skriv en kommentar