Juridisk information

Användarvillkor

Mårten Tillfors

Mårten Tillfors

Användarvillkor för LevaBra Apoteket

Dessa användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig som besökare och användare av LevaBra Apotekets webbplats och Mårten Tillfors, ägaren och operatören av levabra.su. Genom att använda denna webbplats bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt att följa dessa villkor. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra dessa villkor när som helst utan förhandsavisering. Din fortsatta användning av webbplatsen efter sådana förändringar innebär att du accepterar de nya villkoren.

Åtkomst och användning av webbplatsen

Webbplatsens innehåll är avsedd endast för informationssyfte. Informationen på webbplatsen är inte avsedd att ersätta professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. All användning av informationen som tillhandahålls på webbplatsen sker på egen risk. Du åtar dig att inte använda webbplatsen på ett sätt som kan skada, inaktivera eller överbelasta webbplatsen eller störa någon annans användning och njutning av webbplatsen. Användning av webbplatsen för olagligt syfte är strängt förbjudet.

Immateriella rättigheter

Allt material på webbplatsen, inklusive texter, grafik, logotyper, ikoner, bilder och mjukvara är skyddade av upphovsrätt och tillhör Mårten Tillfors eller har licensierats till oss. Du får inte reproducera, modifiera, skapa derivatverk från, överföra eller på något annat sätt använda något av materialet utan uttryckligt skriftligt tillstånd från ägaren.

Ansvarsfriskrivning

LevaBra Apoteket garanterar inte att webbplatsen kommer att vara felfri eller att tillgången till den kommer att vara kontinuerlig eller ostörd. Webbplatsen och allt innehåll tillhandahålls på en "som den är" och "som tillgängligt" basis. I den mån som är tillåten enligt lag, friskriver sig LevaBra Apoteket från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsade till garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-intrång. Mårten Tillfors ska inte hållas ansvarig för direkta, indirekta, tillfälliga, straffande eller följdskador som uppstår från din användning av webbplatsen.

Kontaktinformation för ägaren

Om du har några frågor eller funderingar angående dessa användarvillkor eller webbplatsen, är du välkommen att kontakta ägaren, Mårten Tillfors, på följande adress: Hilt & Greens, Linnégatan 5, 413 04 Göteborg, Sverige eller via e-post [email protected].

Skriv en kommentar